Waarborg

De huurder dient zich bij het afhalen van de huurauto te legitimeren met een geldige legitimatie: rijbewijs en/of paspoort of ID-kaart. Bij het afhalen van de auto dient een waarborgsom gestort te worden. Deze kan gebaseerd zijn op de te verwachten huursom vermeerderd met het eigen risico. De minimale borg bedraagt € 300,00 (afhankelijk van de categorie) en kan voldaan worden d.m.v. contant geld of PIN.